Svenska Resebransch­föreningen

Smart-Travel är medlem i Svenska Resebranschföreningen (SRF).

”Ett företag som är medlem i Svenska Resebranschföreningen bedriver yrkesmässig resebyråverksamhet. Personalen är kompetent och erfaren samt väl insatt i för branschen gällande lagar och regler.

Företaget har ställt erforderliga resegarantier till Kammarkollegiet och kan påvisa tillfredsställande ekonomiska resurser och resultat.

Verksamheten bedrivs från fast försäljningsställe i representativa lokaler.  Företaget har tillgång till avancerade bokningssystem och erbjuder därför det för resenären bästa alternativet från kostnads-och effektivitetssynpunkt.”

Källa: www.srf-org.se

Svenska Resebranschförening