Så påverkas din EuroBonusnivå när SAS byter flygallians

När SAS byter allians till SkyTeam så kommer EuroBonus Silver att motsvara SkyTeam Elite, samt EuroBonus Guld och högre att motsvara SkyTeam Elite Plus

SAS medlemskap i Star Alliance medför stora fördelar för EuroBonusmedlemmar på Guld, Diamant och Pandion-nivå. Medlemmar på dessa medlemsnivåer kan dra nytta av förmåner som tillgång till lounge, prioriterad incheckning och extra bagage vid resa på hela alliansen. Vad som händer med din medlemsnivå när SAS byter allians till SkyTeam har väckt många frågetecken och i denna artikel går vi igenom hur förmånerna påverkas när alliansbytet sker.

Star Alliance Silver och Gold

Inom Star Alliance finns två erkända medlemsnivåer inom hela alliansen, Star Alliance Silver och Star Alliance Gold.

Som silvermedlem på Star Alliance ingår inga nämnvärda förmåner med undantag för prioritet på väntelistor, en förmån som få medlemmar har nytta av. På guldnivån däremot så ingår förmåner såsom tillgång till lounge för medlemmen och en gäst, prioriterad incheckning och ombordstigning, extra bagage, samt fast track på flygplatser där det erbjuds. Dessa förmåner tillför ett stort mervärde för reseupplevelsen då du i praktiken har samma förmåner som en business class-resenär när du reser i ekonomiklass.

Idag motsvarar EuroBonus Gold, Diamond och Pandion Star Alliance Gold vilket är den högsta nivån inom alliansen. I nuläget finns det ingen högre medlemsnivå inom Star Alliance trots att många lojalitetsprogram erbjuder medlemsnivåer högre än guld.

För nivåerna ovanför guld så gäller förmånerna i regel endast på det egna flygbolaget. Ett exempel på detta är diamantmedlemmar hos SAS EuroBonus som får fri dryck ombord på  SAS-flygningar när de reser i ekonomiklass, samt möjlighet till slumpmässiga uppgraderingar till SAS Plus och SAS Business. Så kallade ”courtesy upgrades”.

För medlemmar på silver och motsvarande nivåer så gäller förmånerna även här endast på egna flygbolaget. Silvermedlemmar i EuroBonus får till exempel ta med sig en extra väska när de reser med SAS, men inte på Star Alliance. Inom Lufthansas lojalitetsprogram Miles&More får silvermedlemmar tillgång till Lufthansagruppens egna lounger när de reser med Lufthansagruppen.

SkyTeam Elite och Elite Plus

Inom SkyTeam finns likt Star Alliance endast två erkända medlemsnivåer: Elite och Elite Plus.

SkyTeam Elite är motsvarigheten till Star Alliance Silver. Här erbjuds några fler förmåner på hela alliansen så som möjlighet till prioriterad incheckning och ombordstigning, samt i vissa fall även tillgång till fast track.

SkyTeam Elite Plus är motsvarigheten till Star Alliance Gold och här ingår förmåner som tillgång till lounge, prioriterad incheckning och ombordstigning, fast track, samt extra bagage.

Alla prioriterade marktjänster går under varumärket SkyPriority och används gemensamt igenom hela alliansen.

När SAS byter allians till SkyTeam så kommer EuroBonus Silver att motsvara SkyTeam Elite, samt EuroBonus Guld och högre att motsvara SkyTeam Elite Plus. Förmånerna vid alliansbytet kommer att vara ytterst snarlika de som erbjuds idag på Star Alliance med några mindre variationer.

Ingen mer tillgång till lounge när du flyger inrikes i USA

SkyTeams policy för lounge access är den mest betydande skillnaden mellan Star Alliance Gold och SkyTeam Elite Plus.

Som guldmedlem i Star Alliance har du och en gäst tillgång till lounge oavsett vilken klass du reser i när du reser med ett valfritt flygbolag i Star Alliance till valfri destination

Som Elite Plus-medlem i SkyTeam har du och en gäst tillgång till lounge oavsett klass när du reser med ett valfritt SkyTeam flygbolag på en internationell flygning. Var detta innebär är att du endast har tillgång till lounge om din resa innehåller en internationell flygning. Om du endast reser inrikes så har du inte tillgång till lounge.

Inom Europa så påverkas vi inte av denna regel i någon större utsträckning då majoriteten av flygningarna är internationella. För den som reser frekvent inom större länder som USA och Kina så kommer SkyTeams lounge policy att vara till en nackdel.

Du kan få en statusmatchning hos ett annat flygbolag inom Star Alliance när SAS går över till SkyTeam

Flygbolagsallianserna gör det möjligt att vara lojal mot en allians eller ett lojalitetsprogram utan att nödvändigtvis vara lojal mot flygbolaget som lojalitetsprogrammet tillhör.

Ett scenario som vi beskrev i vår tidigare artikel var faktumet att många EuroBonusmedlemmar krediterar sina Lufthansa-flygningar till EuroBonus då det är lättare att tjäna poäng och status än Lufthansas egna program Miles&More. Dessa kunder är lojala till alliansen mer än vad de är lojala till SAS. Ett alliansbyte hade i detta fall inneburit en stor nackdel.

Flygbolagen inom Star Alliance är väl medvetna om detta och att det finns en stor grupp kunder som vill fortsätta att vara lojala mot alliansen när SAS och EuroBonus lämnar.

Statusmatchningar är ett vanligt förekommande fenomen i samband med alliansbyten och konkurser. En statusmatchning innebär att ett konkurrerande flygbolag erbjuder medlemskap i motsvarande medlemsnivå i sitt eget lojalitetsprogram med förväntningen att vinna över kunder.

Text: Jonas El Said, Senior award expert and co-founder, Chatflights