Nya viseringsbestämmelser till Kanada

Kanada inför krav på elektronisk Travel Authorisation (eTA) för resenärer som flyger till landet
Från och med den 15 mars 2016 måste alla som reser med flyg till Kanada ha ett s.k. electronic Travel Authorisation, eTA. Detta gäller alla som är medborgare i länder för vilka Kanada inte kräver visum. Undantagna är medborgare i USA och således de som redan har ett giltigt visum.
Ansökan görs online. eTA är giltigt i fem år och kostar 7 CAN$.
Mer information finns på kandensiska regeringens hemsida http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp

 

Nya krav för säkerhetskontroll av passagerare.

karlstad airport

Från mitten av augusti 2015 till februari 2017 införs kompletterande säkerhetsåtgärder för kontroll av passagerare på flygplatser i Sverige och inom övriga EU.

Den 1 mars 2015 infördes nya rutiner för säkerhetskontroll av handbagage för att upptäcka eventuella spår av explosiva ämnen med hjälp av så kallad ETD-utrustning (Explosive Trace Detection).

Med början i mitten av augusti 2015 och successivt fram till den 1 februari 2017 utökas säkerhetskontroll med ETD till att gälla även passagerare.

Passagerare och kabinbagage kommer slumpvis att väljas ut för kontroll.

‒ Kontrollen görs genom att strykprov tas från kläder, skor eller handbagage som sedan analyseras. Kontrollen lämnar inga spår eller skadar något, men den tar några minuter extra i säkerhetskontrollen, säger Lars Ogenvall, säkerhetschef på Karlstad Airport.

Om kontrollen inte ger något utslag kan passageraren gå vidare direkt. Skulle utrustningen ge utslag kommer en ytterligare kontroll att behöva göras.

Reglerna för ETD bygger på gemensamma EU-förordningskrav och omfattar alla flygplatser inom EU. Transportstyrelsen är den ansvariga myndigheten i Sverige.

Källa:Travel Report